Urząd Miejski Okonek
Powróć do: strona główna

Rolnictwo i Ekologia

Działania Urzędu Miejskiego w Okonku na rzecz ochrony środowiska.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Okonek (projekt), (uchwała)

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Okonek (Uchwała Nr LVIII/316/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 r.), Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków (uchwała XXXIX/202/2006 z 28 marca 2006 r.) - plik do pobrania

Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Okonek (Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r.) - załącznik nr 1 - Plan gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Okonek.
Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 lutego 2016 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/111/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Okonek.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2018 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Okonek na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025".

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia aktualizacji "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Okonek na lata 2018-2023".