Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Przetargi i Inwestycje

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Burmistrz Okonka zawiadamia:
 1. Gmina Okonek zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej
  do gruntów rolnych w miejscowości Pniewo (dz. 51/1, 51/2, 61 obręb ew. 0134 Pniewo: jedn. ew. 303105_5 gmina Okonek)”.

  Zadanie zrealizowano przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego.

  Całkowita wartość zadania:               128 375,70 zł
  Wartość dotacji:                                 113 500,00 zł
  Środki własne:                                     14 875,70 zł                 

 2. Gmina Okonek zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej
  do gruntów rolnych w miejscowości Okonek (dz. 678 obręb ew. 0139 Okonek: jedn. ew. 303105_4 miasto Okonek)”.

  Zadanie zrealizowano przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego.

  Całkowita wartość zadania:                  141 081,98 zł
  Wartość dotacji:                                      72 750,00 zł
  Środki własne:                                        68 331,98 zł           

 3. Gmina Okonek zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej
  do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica (dz. 62 obręb ew. 0120 Lubnica: jedn. ew. 303105_5 gmina Okonek)”.

  Zadanie zrealizowano przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego.

  Całkowita wartość zadania:               67 158,00 zł
  Wartość dotacji:                                 60 000,00 zł
  Środki własne:                                     7 158,00 zł                    

 4. Gmina Okonek zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi dojazdowej
  do gruntów rolnych w miejscowości Chwalimie (dz. 45 obręb ew. 0133 Chwalimie: jedn. ew. 303105_5 gmina Okonek)”.

  Zadanie zrealizowano przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego.

  Całkowita wartość zadania:               435 218,98 zł.
  Wartość dotacji:                                 216 250,00 zł.
  Środki własne:                                   218 968,98 zł.                           

 5. Gmina Okonek zrealizowała zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek - Chwalimie (Etap I) w ramach zadania na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych  o szer. min. 4 m oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Anielin na dz. nr 538 w  jedn. ew. 303105_5 gmina Okonek.

  Zadanie zrealizowano przy udziale środków Województwa Wielkopolskiego.

  Całkowita wartość zadania:               516 943,71 zł. 
  Wartość dotacji:                                 320 750,00 zł.
  Środki własne:                                   196 193,71 zł.