Urząd Miejski Okonek

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka

Wielkopolska Odnowa Wsi

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka zawiadamia o przyznanej dotacji celowej w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”

w kwocie: 5.000,00zł.

https://wow.umww.pl/x-edycja-konkursu-rozstrzygnieta/

Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”


Aktualizacja z dnia 20.12.2022

Gmina Okonek zakończyła realizację przedsięwzięcia współfinansowane z dotacji celowej w ramach X edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” pn.:

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka”

 

Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”