Urząd Miejski Okonek

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń

Wielkopolska Odnowa Wsi

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka zawiadamia o przyznanej dotacji celowej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” na realizację przedsięwzięć pn.:

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń” w kwocie: 29.040,00zł;

 https://wow.umww.pl/rozstrzygniecie-xi-edycji-konkursu-pieknieje-wielkopolska-wies/

Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”

Aktualizacja z dnia 15.11.2021 r. :

Gmina Okonek zrealizowała przedsięwzięcia współfinansowane z dotacji celowej w ramach XI edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn.:

„Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń” ; (29.040,00zł;)

Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”