Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Informacje Ogólne

Położenie

Wprowadzony od 1 stycznia 1999 roku trójszczeblowy podział administracyjny Polski, uwzględniający powstanie samorządów lokalnych na szczeblu województwa, powiatu i gminy spowodował, że gmina Okonek została zaliczone do ziemskiego powiatu złotowskiego oraz województwa wielkopolskiego. Powiat złotowski jest najbardziej na północ wysuniętym po-wiatem województwa wielkopolskiego, z kolei gmina Okonek położona jest najbardziej na północ w powiecie złotowskim. Gmina Okonek graniczy z gminami: Jastrowie, Lipka i Złotów z terenu powiatu złotowskiego; z gminami Borne Sulinowo i Szczecinek w województwie za-chodniopomorskim oraz z gminami Czarne i Debrzno w województwie pomorskim.