Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Miasto i Gmina

Ochotnicze straże pożarne

Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Okonek

Na terenie Miasta i Gminy Okonek jest 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dwie z nich, OSP Okonek i OSP Lotyń, to jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), które wyposażone są w specjalistyczny sprzęt umożliwiający podjęcie działań w zakresie ratowniczo-gaśniczym oraz ratownictwa technicznego i medycznego.

Pozostałe OSP, tj. Podgaje, Lędyczek i Pniewo to jednostki typy S, wspomagające działania dwóch pierwszych.

Wszystkie wymienione OSP podlegają pod Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie, która raz w roku przeprowadza kontrolę gotowości bojowo-operacyjnej i przeglądy sprzętu silnikowego.

 

OSP OKONEK

Jedna z pierwszych jednostek OSP w powiecie złotowskim, która została włączona do KSRG.

Na wyposażeniu  posiada dwa  średnie samochody ratowniczo-gaśnicze STAR M-69 GBA 2,5/16, STAR LE-80 GBA 2,5/16 oraz ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM GCBA 5/32.

OSP zrzesza 38 członków czynnych, natomiast 20 z nich to strażacy biorący bezpośredni udział w zdarzeniach, do których dochodzi na terenie Gminy Okonek oraz powiatu złotowskiego.

Co roku strażacy wzywani są do ok. 100 akcji, które realizują w sposób profesjonalny z uwagi na swoje wieloletnie doświadczenie i aktualne wyszkolenie.

Siedzibą jednostki jest remiza przy ul. Chłopickiego 38, która w 2010 roku została poddana kapitalnej przebudowie i modernizacji.

Więcej informacji o OSP Okonek zasięgnąć można na oficjalnej stronie internetowej jednostki pod adresem: www.ospokonek.pl


OSP LOTYŃ

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu to jednostka, w której bardzo duży nacisk stawia się na pracę z młodzieżą i zajęcia szkoleniowe. Funkcjonuje tu bowiem Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, podzielona na dwie sekcje wiekowe: 8-16 lat i 16-18 lat. Wszystkich członków OSP  jest ponad 90.

Jednostka od 2002 roku włączona jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a na swoim wyposażeniu posiada średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAGIRUS GBA 2,6/16 i lekki MERCEDES.

OSP Lotyń jest również pomysłodawcą wielu projektów unijnych. W 2009 roku ze środków unijnych udało się zorganizować kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla 30 mieszkańców sołectwa Lotyń oraz stworzono w świetlicy remizy internetowe centrum kształcenia.

Ponadto dzięki staraniom naczelnika Konrada Kopkiewicza, członkowie MDP biorą udział w wymianach polsko-niemieckich, biwakach szkoleniowych, wyjazdach na basen i narty wodne.

Więcej informacji o OSP Lotyń zasięgnąć można na oficjalnej stronie internetowej jednostki pod adresem: www.osplotyn.pl

 

OSP PODGAJE

Jednostka typu S, która w posiadaniu ma samochód pożarniczy STAR 244, należący wcześniej do OSP Lotyń i Okonek.

Rocznie wyjeżdża do ok. 15-20 akcji. Systematycznie doposażana w nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wyekwipowanie osobiste.

Ponadto czynni strażacy biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych regularnie przechodzą szkolenia organizowane przez KP PSP w Złotowie.

W 2011 roku zamontowany został system selektywnego alarmowania, co znacząco podniosło gotowość bojową jednostki i skróciło czas wyjazdu do zdarzenia.

 

OSP LĘDYCZEK

OSP Lędyczek w posiadaniu ma średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAGIRUS 3/16, który wcześniej służył w OSP Okonek.

Remiza usytuowana jest bezpośrednio przy drodze krajowej nr 22.

Strażacy biorący udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych systematycznie uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez KP PSP w Złotowie, tym samym podnosząc swoje kwalifikacje.

W 2012 ukończona została modernizacja obiektu remizy.

 

OSP PNIEWO

Jedyna OSP w gminie Okonek, która nie posiada samochodu ze środkiem gaśniczym – wodą. W użytkowaniu ma lekki pojazd Volkswagen, w którym znajduje się podstawowy sprzęt do akcji ratowniczych oraz zaopatrzenia wodnego.

Od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w przeglądach sprzętu silnikowego jednostek OSP z poza KSRG powiatu złotowskiego.

Druhowie systematycznie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez KP PSP w Złotowie.