Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Miasto i Gmina

Informacje Ogólne

Miasto i Gmina Okonek obejmuje obszar 325,9 km kw. w tym miasto 6 km kw. oraz liczy ok. 9 000 mieszkańców, z tego w samym mieście ok. 4 000.

Tereny rolnicze zajmują 43% powierzchni natomiast lasy 41,3%.

Gmina podzielona jest na 19 sołectw a miasto ma 2 osiedla.

Miasto i Gmina położona jest na skraju Pojezierza Wałecko-Drawskiego. Teren podobnie jak całe Pojezierze Wałecko-Drawskie jest gęsto zalesiony, przeważają lasy sosnowe. Lasy obfitują w spore ilości grzybów. Gmina posiada bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu. Największe wzniesienia występują w okolicach Okonka.

Około 1 km na północ od Okonka znajduje się Wzgórze Tecławskie na szczycie, którego stoi wieża dawniej widokowa a obecnie obserwacyjna ochrony przeciwpożarowej lasów, z której widać rozległą panoramę miasta i jego okolic.

Na terenie Miasta i Gminy znajduje się szereg jezior, z których najciekawsze to: w Okonku Leśne i Bąk (z plażą) dostępne do wędkowania, jezioro Kacko i Zimne w Pniewie oraz jezioro Brokęcino w Brokęcinie.

Przez teren ten przepływa rzeka Gwda oraz jej dopływ rzeka Czarna, Debrzynka, Chrząstawa i Szczyra, które zbiegają się w m. Lędyczek w miejscu o nazwie „Dolina Pięciu Rzek”. 

Przez teren gminy przebiega trasa komunikacyjna Nr  22 od granicy państwa z Niemcami – Kostrzyń nad Odrą - Gorzów Wielkopolski – Wałcz – Elbląg – do granicy państwa z Rosją oraz droga krajowa Nr S11 Bytom – Poznań - Kołobrzeg, a także trasa kolejowa Poznań-Kołobrzeg.

W Gminie występują dobre warunki do turystyki w tym pieszej, rowerowej i kajakowej.

Herbem Gminy jest herb Miasta Okonka "przedstawiający na białym polu czerwonego pomorskiego gryfa wspiętego na zielonym trójwzgórzu, który trzyma złotą gałązkę o trzech żołędziach".

Natomiast Barwami Miasta i Gminy Okonek są kolory żółty, czerwony i zielony ułożone w trzech poziomych pasach, z których górny jest żółty, środkowy czerwony i dolny zielony. Proporcja szerokości pasa środkowego do pasów górnego i dolnego wynosi 2:1.

Flagę Miasta i Gminy Okonek stanowi prostokątny płat tkaniny o proporcjach szerokości do wysokości 5:8 i barwach Miasta i Gminy Okonek.

W wersji uroczystej flagi Miasta i Gminy Okonek centralnie umieszczony jest herb miasta i gminy:

Siedzibą Miasta i Gminy jest miasto Okonek.