Urząd Miejski Okonek

Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki

Gmina Okonek zrealizowała przedsięwzięcia współfinansowane z dotacji celowej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn.:

„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki” ;

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka zawiadamia o przyznanej dotacji celowej w kwocie: 30 000,00zł; 

Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Aktualizacja 23.10.2023 r.:

Gmina Okonek zrealizowała przedsięwzięcia współfinansowane z dotacji celowej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn.:

„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki”

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”