Urząd Miejski Okonek

Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica

Gmina Okonek zrealizowała przedsięwzięcia współfinansowane z dotacji celowej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn.:

„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica” ;

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka zawiadamia o przyznanej dotacji celowej w kwocie: 20 527,00zł; 

Projekt  współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”

Aktualizacja 23.10.2023 r. :

Gmina Okonek zrealizowała przedsięwzięcia współfinansowane z dotacji celowej w ramach XIII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś” pn.:

„Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica”