Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Program Polski Ład

Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Parafialny p.w. WNMP w Lotyniu

Prace polegać będą na wykonaniu prac konserwatorskich ołtarza głównego w Kościele Parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu. Kompleksowe odnowienie całego ołtarza głównego, kościół z 1734 r. z

wyposażeniem jest zabytkiem o wysokiej wartości historycznej, artystycznej, naukowej, ważny punkt w ofercie turystycznej Gminy Okonek i kulturalno-religijny ośrodek Lotynia i okolic. Zły stan całego ołtarza, złocenia i elementy malowane polichromii, farba złuszczająca się płatami, ubytki farby i złoceń miejscowo do surowego drewna, obraz olejny na płótnie w centrum nastawy ołtarza posiada ogniska pleśni i spękania farby. Rama obrazu w złym stanie podobnie jak reszta ołtarza.

Renowacja:

- obrazu olejnego na płótnie w ołtarzu głównym;

- elementów polichromowanych - architektura ;

-elementów polichromowanych;

- rzeźby;

- elementów złoconych;