Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Inwestycje Gminne

Udrożnienie kanałów przepływowych w Podgajach

Burmistrz Okonka przystąpił do realizacji kolejnych działań stanowiących zapisy umowy pomiędzy Starostwem Powiatowym w Złotowie a Gminą Okonek w sprawie użyczenia „Jeziorek w Podgajach”. Prowadzone działania stanowią także realizację zawartego porozumienia społecznego gminy z użytkownikami przedmiotowych zbiorników wodnych.

W dniach 2 i 6 kwietnia 2021 roku pogłębione zostały kanały łączące poszczególne zbiorniki. Udrożnienie połączeń zasadniczych zbiorników podstawowych z wyznaczonymi tarliskami istotnie poprawi warunki bytowania ryb w ekosystemie wodnym i przyspieszy proces uzyskania odpowiedniego potencjału zasobów ichtiologicznych.

To kolejne działania podjęte przez Burmistrza Okonka Andrzeja Jasiłka po zarybieniu narybkiem jesiennym (lin kroczek 250 kg; jaź kroczek 220 kg; karaś pospolity kroczek 100 kg; sandacz narybek jesienny 50 kg) w dniu 18 listopada 2020 roku.