Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Program Polski Ład

"Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków"

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka zawiadamia o zakwalifikowaniu do otrzymania Promesy inwestycyjnej w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku”.

 

Plakat Programu Polski Ład