Urząd Miejski Okonek

Rozbudowa drogi gminnej: Niepodległości -1Maja

Gmina Okonek realizuje inwestycje dotyczącą Rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości -1Maja przy współudziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem operacji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszkańców Gminy Okonek jak również poprawę, jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia peryferyjności, którą możemy zaobserwować w miejscowości w Okonku. Zmiana nawierzchni umożliwi zwiększenie dostępności do istniejących zabudowań jak również uatrakcyjni teren dla potencjalnych inwestorów. Przystępując do realizacji przedsięwzięcia mamy na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę nawierzchni, przebudowę mostu oraz instalowanie urządzeń oświetlenia ulicznego i kontroli ruchu drogowego. Z myślą o podnoszeniu standardu dróg zaprojektowano: parking, zatokę postojową, zatokę autobusową, przebudowę mostu, oraz powiązanie z drogą powiatową i krajową.


Aktualizacja z dnia 20.12.2022 r.

Gmina Okonek zakończyła realizację inwestycji dotyczącej Rozbudowy drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1Maja przy współudziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem operacji było zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszkańców Gminy Okonek jak również poprawa, jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja.

 

Nowy wygląd drogi z lotu ptaka:
https://www.youtube.com/watch?v=Y_N-GDiPMcw

 

Wygląd drogi z lotu ptaka - dawniej:
https://www.youtube.com/watch?v=kJNiPbWzEhg