Urząd Miejski Okonek

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna

Gmina Okonek realizuje przedsięwzięcie dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna przy współudziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem operacji jest zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszkańców Gminy Okonek jak, również poprawę, jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do ograniczenia peryferyjności, którą możemy zaobserwować w miejscowości Okonek. Zmiana nawierzchni umożliwi zwiększenie dostępności do istniejących zabudowań jak również uatrakcyjni teren dla potencjalnych inwestorów. Przystępując do realizacji przedsięwzięcia mamy na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez przebudowę nawierzchni. Realizacja przedsięwzięć przy współudziale środków z programu rządowego ma ogromne znaczenie dla niezamożnej Gminy Okonek z uwagi na to, iż z własnych środków nie jesteśmy wstanie zrealizować tak dużego przedsięwzięcia, dzięki któremu możemy zapewnić bezpieczeństwo dla mieszkańców, usprawnić chęć niesienia pomocy dla ratowników lekarzy czy też strażaków.

Aktualizacja:

Gmina Okonek zakończyła realizację przedsięwzięcia dotyczącego przebudowy drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna przy współudziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Celem operacji było zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszkańców Gminy Okonek jak, również poprawa, jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna.