Urząd Miejski Okonek

Przebudowa drogi gminnej w Łomczewie

Gmina Okonek zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo” przy współudziale środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. Przedmiotowa inwestycja polegała na rozbiórce nawierzchni asfaltowej i brukowej, rozbiórce nawierzchni z kruszywa, wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, zjazdów i chodnika. Realizacja przedsięwzięcia przede wszystkim miała na celu zapewnienie bezpiecznej komunikacji mieszkańców Gminy Okonek jak, również poprawę, jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie spójności terytorialnej poprzez rozbudowę drogi gminnej w miejscowości Łomczewo. Przystępując do realizacji przedsięwzięcia Gmina Okonek miała na uwadze poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę nawierzchni.

 

Wartość inwestycji: 497.881,58 zł

Kwota dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 248.940,79 zł