Urząd Miejski Okonek

Przebudowa drogi gminnej nr 10153

Gmina Okonek zakończyła realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Sosnowej z budową kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej w Okonku” przy współudziale środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na 2019 r. Inwestycja dotyczyła przebudowy ulicy Sosnowej o długości 231 m, szerokości 3m, jak również budowy kanalizacji deszczowej, instalacji oświetleniowej i chodnika. Realizacja przedsięwzięcia przede wszystkim miała na celu podniesienie standardów technicznych drogi gminnej a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dostępność do przebudowanej drogi jest nieograniczona dla ogółu społeczności lokalnej. Zrealizowane zadanie umożliwi wykonanie kolejnego etapu przy tworzeniu spójności sieci dróg publicznych jednocześnie ułatwiając komunikację na terenie miasta.

Wartość inwestycji: 626.624,13 zł

Kwota dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych: 438.636,00 zł