Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Inwestycje Gminne

Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie ”

Gmina Okonek zakończyła realizację przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem planowanego przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej dla mieszkańców, poprzez modernizację kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku. Inwestycja dotyczyła modernizacji kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy jeziorze BĄK w zakresie: wymiany pokrycia dachowego na budynku socjalno-magazynowym z papy na blachę trapezową, wykonania obróbek blacharskich w kolorze pokrycia, wykonania rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej w kolorze pokrycia, wykonania zamurowania przestrzeni pod podestem wejściowym budynku, demontażu istniejącej barierki stalowej podestu, wykonania nowej barierki i konstrukcji zadaszenia podestu z drewna impregnowanego (struganego), wymiany drzwi wejściowych zewnętrznych do pomieszczeń szatni, malowania drzwi wejściowych stalowych do pomieszczenia magazynowego, naprawy ubytków w istniejącej elewacji, wykonania nowej wyprawy elewacyjnej, wykonania cokołu wokół budynku z płytek klinkierowych. Z myślą o bezpieczeństwie jak również komforcie korzystania z obiektu działania spełniały wszelkie obowiązujące normy. Cały obiekt jest ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców i turystów.  Zrealizowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest na działce, której właścicielem jest Gmina Okonek.