Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Program Polski Ład

Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku

Planowana do realizacji inwestycja zakłada modernizację cmentarza komunalnego w Okonku. Prace polegać będą na budowie ciągów pieszych, budowie linii oświetlenia parkowego wraz z słupkami elektrycznymi, budowie dwóch kolumbariów, budowie zewnętrznej instalacji wodociągowej z punktami czerpalnymi oraz budowie bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne. Zaprojektowano wykonanie nowej linii oświetlenia parkowego z nowo projektowanymi lampami oraz słupkami elektrycznymi. Ponadto wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej z istniejącego przyłącza oraz zewnętrzne punkty czerpalne wody. Jednocześnie zaplanowano w pobliżu istniejącej kaplicy wybudowanie szczelnego zbiornika na nieczystości płynne.