Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Rolnictwo i Ekologia

Deklaracja o żródłach ciepła

Od 1 lipca nowy obowiązek właścicieli budynków – deklaracja o źródłach ciepła

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Można to zrobić zarówno przez internet, jak i w tradycyjnej formie.

 

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

 • w przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
 • w przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

Jak i gdzie składać deklaracje

 • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz (www.gunb.gov.pl.),
 • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy: w przypadku Gminy Okonek- Urząd Miejski
  w Okonku.

Deklarację w formie papierowej można składać:

 • wysyłając na adres: Urząd Miejski w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek,   
 • składając osobiście w sekretariacie (budynek A, I piętro)

Deklaracja zawiera:

 1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
 2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw
 3. numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 4. adres poczty elektronicznej właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu, o ile posiada;
 5. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

 

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzona
na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 • 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30.06.2021 r.,
 • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.