Urząd Miejski Okonek

Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie

 

Gmina Okonek reprezentowana przez Burmistrza Okonka zawiadamia o przyznanej pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Gmina Okonek otrzymała na realizację inwestycji wsparcie w wysokości 63,63% kwoty całości operacji.

Celem planowanego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej dla mieszkańców, poprzez budowę szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku. Gmina Okonek planuje budowę szlaku pieszego dla sportowców, wędkarzy oraz użytkowników całego obiektu sportowo-rekreacyjnego nad jeziorem Bąk. Planujemy budowę ścieżki w zakresie: mechanicznego usunięcia ziemi urodzajnej, ręcznego ścinania i karczowania zakrzaczenia, korytowania ścieżki, profilowania i zagęszczania ścieżki, wbudowania nawierzchni z tłucznia kamiennego, montażu drewnianych kładek. Z myślą o bezpieczeństwie jak również komforcie korzystania z obiektu planowane działania będą spełniały wszelkie obowiązujące normy. Cały obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców i turystów.  Budowa szlaku pieszego wraz z podestami ma na celu poprawę funkcjonowania istniejącej infrastruktury turystycznej, uatrakcyjnienie terenu, umożliwienie swobodnego dostępu do jeziora dla osób niepełnosprawnych, turystów i wędkarzy. Realizacja inwestycji umożliwi odprowadzenie wody z terenu szlaku, co jednocześnie wzmocni nawierzchnię. Realizacja planowanej inwestycji nie pociągnie za sobą żadnych zagrożeń dla środowiska i nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko.

Aktualizacja:

 

Gmina Okonek zakończyła realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Celem zrealizowanego przedsięwzięcia było zwiększenie dostępności do ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej dla mieszkańców, poprzez budowę szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą.