Urząd Miejski Okonek
Powróć do: Program Polski Ład

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku

   Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci rozdzielczej wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej w Okonku w obszarze ul. Zdobywców Wału Pomorskiego. Budowa sieci będzie stanowić uzbrojenie terenu pod planowane w tym obszarze inwestycje – budownictwa mieszkaniowego, usług oraz zabudowy produkcyjnej i magazynowej.