Urząd Miejski Okonek

Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę

Celem operacji jest poprawa, jakości życia mieszkańców Gminy Okonek poprzez budowę gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj. Realizacja inwestycji obejmuje:

  1. Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego projektowanej sieci wodociągowej, rozbudowy ujęcia wody i stacji uzdatniania wody oraz zbiorników retencyjnych;
  2. Budowa sieci wodociągowej;
  3. Roboty budowlane w stacji uzdatniania wody;
  4. Roboty technologiczne stacji uzdatniania wody;
  5. Zbiorniki retencyjne.