Urząd Miejski Okonek

Ruszyła XII edycja konkursu dla organizacji pozarządowych

Ocena 0/5

16 maja 2024 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert pn. „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą” skierowanego do organizacji pozarządowych, którego celem jest wspieranie przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi, służących pobudzeniu aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz zachowaniu dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

W budżecie Województwa Wielkopolskiego na realizację tego konkursu zabezpieczono środki w wysokości 700 tysięcy złotych.

Maksymalna wysokość dofinansowania jednego zadania zleconego w ramach konkursu wynosi 12 tysięcy złotych, nie więcej jednak niż 80% całkowitego kosztu zadania. Wkład własny oferenta w realizację zadania powinien wynosić minimum 20% całkowitego kosztu zadania.

Konkurs obejmuje zadania, które:

  • będą realizowane nie wcześniej niż 1 września 2024 r., a ich zakończenie nastąpi nie później niż 15 listopada 2024 r.
  • dotyczą miejscowości uczestniczących w programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+” lub będą realizowane w takich miejscowościach.

Zakres zadania obejmuje przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi, realizowane w ramach jednego lub więcej spośród niżej wymienionych zagadnień:

  • organizacja imprez tematycznych promujących sołectwo lub miejscowość (festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe, itp.), z wyłączeniem dożynek gminno-parafialnych oraz powiatowych,
  • realizacja niewielkich projektów inwestycyjnych polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej, przy czym projekty obejmujące roboty budowlane polegające na trwałym związaniu obiektów z gruntem mogą być realizowane wyłącznie w obrębie nieruchomości będącej własnością oferenta lub będącej w jego użytkowaniu wieczystym lub trwałym zarządzie,
  • zakup towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru, rękodzieła, tradycyjnych zawodów oraz tradycji społeczności lokalnych wyróżniających sołectwo lub miejscowość,
  • wydanie materiałów promujących sołectwo lub miejscowość, w tym z zachowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego,
  • organizacja warsztatów lub szkoleń dotyczących idei odnowy wsi, elementu wyróżniającego sołectwo lub miejscowość, funduszu sołeckiego, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów wiejskich, (np. warsztaty rękodzielnicze, artystyczne, kulinarne).

Miejsce składania ofert:

  • osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w Punkcie kancelaryjnym (na parterze) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61-714/ w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.
  • w formie elektronicznej poprzez skrytkę ePUAP:/umarszwlkp/SkrytkaESP.

Termin składania ofert: 10 czerwca 2024 roku (poniedziałek) do godz. 15:30

Wszystkie pliki do pobrania oraz szczegółowe informacje

Pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres email: odnowawsi@umww.pl lub telefonicznie:

(61) 626 65 08
(61) 626 65 10
(61) 626 65 21
(61) 626 65 17

Źródło: https://wow.umww.pl/ruszyla-xii-edycja-konkursu-dla-organizacji-pozarzadowych/

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności