Urząd Miejski Okonek

Projekt unijny – „Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek”.

Ocena 0/5

Finansowanie

Projekt unijny – „Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek”.
Tytuł  projektu:
„Wspieranie edukacji przedszkolnej w gminie Okonek”
Cel projektu:

   Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Okonek poprzez rozwijanie Przedszkola w Lotyniu, jako miejsca rozwoju dziecka z jego indywidualnymi potrzebami. Projekt zakłada objęcie wsparciem 50 dzieci, w formie realizacji zajęć służących wyrównaniu szans edukacyjnych i niwelowaniu deficytów rozwojowych. W ramach projektu przewidziano również doposażenie w materiały dydaktyczne, zabawki i sprzęty niezbędne do prowadzenia zajęć oraz podniesienie kwalifikacji u 8 nauczycieli. Realizacja projektu będzie skutkowała kompleksowym i trwałym podniesieniem jakości świadczonych usług w przedszkolu. Zdobyte przez nauczycieli kompetencje przełożą się na jakość realizowanych zajęć w przedszkolu i  zastosowanie nowoczesnych metod pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami. Dzieci zostaną objęte wsparciem w zakresie pomocy pedagogicznej, logopedycznej oraz integracji sensorycznej.

   Projekt jest współfinansowany z Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach priorytetu 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym. Działanie 6.7. Edukacja przedszkolna, ogólna oraz kształcenie zawodowe.

Beneficjent projektu: Gmina Okonek

Okres realizacji projektu: 01.08.2024 r.- 30.06.2027 r.

Wartość projektu: 963 284,46  zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 674 299,12 zł

Więcej informacji o projekcie pojawi się pod adresem: https://okonek.pl/projekt-unijny-wspieranie-edukacji-przedszkolnej-w-gminie-okonek.html

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności