Urząd Miejski Okonek

Informacja w sprawie kontroli w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków

Ocena 0/5

   Szanowni Mieszkańcy.

   Burmistrz Okonka informuje, że na terenie miasta i gminy Okonek będą prowadzone kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz pozbywania się osadów ściekowych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków.

   Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), Burmistrz jest obowiązany prowadzić kontrolę umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości,  a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT, paragony). Należy pamiętać, że posiadane rachunki powinny potwierdzać regularność wywozu ścieków. 

   Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku na podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2022 poz. 2556 ze zm).      

   Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za usługi. 

   W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków, należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę. 

   Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.    

   Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Okonka. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Okonek: http://okonek.biuletyn.net/?bip=1&cid=1613

   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podlega karze grzywny. 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności