Urząd Miejski Okonek

Obowiązek zgłoszenia korzystania z przydomowej oczyszczalni ścieków.

Ocena 0/5
Szanowni Mieszkańcy
Burmistrz Okonka informuje o obowiązku zgłaszania przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.

Właściciel nieruchomości na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni jest zobowiązany do zgłoszenia Burmistrzowi Okonka zamiaru rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni. Do rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni można przystąpić jeżeli Starosta Złotowski w ciągu 30 dni od dnia złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się przydomowe oczyszczalnie ścieków użytkowane bez zgłoszenia do Burmistrza Okonka, właściciele nieruchomości są zobowiązani do złożenia stosownego zgłoszenia. 

Użytkownik jest obowiązany przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Okonku informację o rezygnacji lub zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni  od dnia rezygnacji lub zmiany danych. 

Wymagane dokumenty:

  • zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu),
  • kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Złotowie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do wglądu),

  • kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał do wglądu),

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Okonku, sekretariat lub pokój nr 26 (budynek B) od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00, tel. kontaktowy 67 266 09 57. 
 
Podstawa prawna:

  1. art. 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 z późn. zm.)
  2. § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880).

Zgłoszenie użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności