Urząd Miejski Okonek

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - III KWARTAŁ

Ocena 0/5

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
I OSADNIKÓW W INSTALACJACH PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Szanowni Mieszkańcy 

            Burmistrz Okonka informuje, że na terenie miasta i gminy Okonek będą prowadzone kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych (tzw. szamb) oraz pozbywania się osadów ściekowych z osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

            Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), Burmistrz jest obowiązany prowadzić kontrolę umów zawartych pomiędzy właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT, paragony). Należy pamiętać, że posiadane rachunki powinny potwierdzać regularność wywozu ścieków. 

Kontrole będą przeprowadzane przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Okonku na podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54).      

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.    

            Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  oraz transportu nieczystości ciekłych wydane przez Burmistrza Okonka. Wykaz przedsiębiorców posiadających aktualne zezwolenie dostępny jest na stronie internetowej Gminy Okonek: http://okonek.biuletyn.net/?bip=1&cid=1613 

            Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399), kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – podlega karze grzywny. 

Proszę mieszkańców o współpracę i okazywanie wymaganych dokumentów.

Zgodnie z Zarządzeniem  nr 12/2024 Burmistrza Okonka z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie planu kontroli nieruchomości, na których usytuowane są zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków na rok 2024 kontrole będą prowadzone w III kwartale w miejscowościach: Brokęcino, Pniewo oraz Okonek. 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności