Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wybierz język: język polski język niemiecki język angielski
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności

Aktualności

 
2017-02-14

Wciąż pozbywamy się azbestu.

 

W raporcie, który opublikowany został w czerwcu ubiegłego roku Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że rządowy Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 nie przynosi spodziewanych efektów. Przede wszystkim realizowany jest zbyt wolno. Zarzut ten poparto konkretnymi liczbami. Otóż NIK szacuje, że przy dotychczasowym tempie usuwania wyrobów zawierających azbest prace te będą trwały w Polsce jeszcze przez niemal 200 lat, do tej pory bowiem (od 2003 roku, a więc od czasu, gdy Program wszedł w życie) usunięto zaledwie 6,6 % z nich.

Trzeba zaznaczyć, że we wskazanych obliczeniach uwzględniono jedynie ilości azbestu wprowadzone do Bazy Azbestowej, która – jak wykazała  kontrola NIK – nie jest pełna i wymaga urealnienia.

W powiecie złotowskim Program Oczyszczania Kraju z Azbestu z powodzeniem funkcjonuje od 2012 roku. Koordynuje go starostwo powiatowe, partnerami w realizacji są natomiast wszystkie gminy powiatu, a więc Krajenka, Tarnówka, Lipka, Zakrzewo, Okonek, Jastrowie, Złotów i miasto Złotów, a także Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W roku 2016 na realizację programu przekazał on 100 tysięcy złotych. Powiat złotowski zabezpieczył 76 tysięcy złotych, a każda z gmin po 5 tysięcy złotych.

W ramach wspomnianych środków na terenie powiatu łącznie udało się unieszkodliwić niemal 509 ton azbestu. Najwięcej, tj. blisko 110 ton, w gminie Złotów. Prawie 88 ton płyt popularnie zwanych eternitem znikło z krajobrazu gminy Krajenka. 87 ton unieszkodliwiono w gminie Zakrzewo, powyżej 62 ton w gminie Tarnówka, ponad 52 tony w gminie mieście Złotów, po prawie 41 ton w gminach Lipka i Okonek, a najmniej, ponad 27 ton – w gminie Jastrowie.

Liderem w usuwaniu azbestu i wyrobów zawierających azbest wśród gmin powiatu złotowskiego, nie tylko w ubiegłym roku, jest gmina Złotów. W ciągu ostatnich pięciu lat z jej terenu udało się usunąć ponad 637 ton tego materiału.

W tym samym okresie w gminie Krajenka unieszkodliwiono prawie 310 ton, w gminie Zakrzewo – ponad 284 tony, w gminie Lipka – blisko 245 ton, w gminie Okonek – niemal 234 tony, w gminie Jastrowie – ponad 177 ton, w gminie Tarnówka – blisko 164 tony, a w gminie mieście Złotów – powyżej 159 ton.

Z krajobrazu powiatu, z dachów budynków mieszkalnych, gospodarskich i inwentarskich od 2012 roku łącznie znikło ponad 2 tysiące 200 ton wyrobów zawierających azbest.

- W pierwszym roku realizacji programu w skali powiatu łącznie usunięto ponad 300 ton wyrobów zawierających azbest (wartość wykonanych prac osiągnęła poziom ponad 150 tysięcy złotych), w 2013 roku – ponad 402 tony (ok. 170 tysięcy złotych), w 2014 – 425 ton (niemal 160 tysięcy złotych), a w 2015 – 570 ton (niespełna 120 tysięcy złotych) – obrazuje Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Bronisław Kalas.

Co dalej?

W bieżącym roku na Złotowszczyźnie program będzie kontynuowany. WFOŚiGW zaakceptował wniosek powiatu o zabezpieczenie środków na ten cel, kwoty wsparcia jednak jeszcze nie znamy.

Wiadomo natomiast, że wnioski na demontaż i utylizację bądź wyłącznie utylizację azbestu, podobnie jak wcześniej, będą przyjmowane w starostwie powiatowym, w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa od początku maja do końca czerwca 2017 roku.

 
Urząd Miejski w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie
tel.: 067 266-90-03, fax: 067 266-99-76, email: ratusz@okonek.pl

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Okonku: poniedziałek 7 - 16 wtorek, środa, czwartek 7 - 15 piątek 7 - 14 Burmistrz Okonka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek od 10 do 17.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA