Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wybierz język: język polski język niemiecki język angielski
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Leśnej w Okonku

czytaj więcej

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Leśnej w Okonku

Zielona Pięciolinia

czytaj więcej

Zielona Pięciolinia

Straż Miejska w miesiącu marcu przeprowadzi kontrolę oznakowania numerami posesji, domów.

czytaj więcej

Straż Miejska w miesiącu marcu przeprowadzi kontrolę oznakowania numerami posesji, domów.

Gmina Okonek informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków

czytaj więcej

Gmina Okonek informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków

Zaproszenie na szkolenie do Urzędu Miejskiego w Okonku.

czytaj więcej

Zaproszenie na szkolenie do Urzędu Miejskiego w Okonku.

Zaproszenie na spotkanie z posłem Dr Jarosławem Sachajko.

czytaj więcej

Zaproszenie na spotkanie z posłem Dr Jarosławem Sachajko.

Spotkanie informacyjne w Pile

czytaj więcej

Spotkanie informacyjne w Pile

Pilski konkurs plastyczny o tematyce łowieckiej

czytaj więcej

Pilski konkurs plastyczny o tematyce łowieckiej

Aktualności

 
2017-02-27

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Leśnej w Okonku

 
 
2017-02-22

Zielona Pięciolinia

Marzy Ci się kariera wokalna? Chcesz popisać się talentem wokalnym na dużej imprezie? Zapraszamy do udziału w Regionalnym Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Rozpoczynamy nabór chętnych!
 
2017-02-22

Straż Miejska w miesiącu marcu przeprowadzi kontrolę oznakowania numerami posesji, domów.

POMYŚL! Brak oznakowania domu może skutkować śmiercią bliskiej osoby. Karetka pogotowia może nie znaleźć na czas szukanego adresu.
 
2017-02-22

Gmina Okonek informuje o rozpoczęciu przyjmowania wniosków

na dotację do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków oraz do budowy studni wierconej.
 
2017-02-22

Zaproszenie na szkolenie do Urzędu Miejskiego w Okonku.

 
 
2017-02-22

Zaproszenie na spotkanie z posłem Dr Jarosławem Sachajko.

 
 
2017-02-22

Spotkanie informacyjne w Pile

Fundusze Europejskie w zakresie usług społecznych i zdrowotnych oraz integracji.
 
2017-02-22

Pilski konkurs plastyczny o tematyce łowieckiej

pt. "Łowiectwo w oczach dziecka".
 
2017-02-20

Gmina Okonek posiada projekt ˝Programu rewitalizacji dla Gminy Okonek˝.

 
 
2017-02-17

Koncert Operetkowy

Już niedługo w OCK wyczekiwany przez wielu Koncert Operetkowy. Zapraszamy wszystkich melomanów. Bilety już od 30 zł, do nabycia w Bibliotece Miejskiej im. Czesława Miłosza w Okonku.
 
2017-02-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.

 
 
2017-02-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Wiśniowej.

 
 
2017-02-14

Rolniku nie łam prawa!

Oddawaj opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu.
 
2017-02-14

Wciąż pozbywamy się azbestu.

 
 
2017-02-06

Projekt Pracownika na wagę ZŁOT(ow)A.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielna z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0142/15 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
 
2017-02-06

Obchody 72 Rocznicy Powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy.

  Obchody 72 Rocznicy Powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy odbyły się 2 lutego pod pomnikiem w Podgajach. Przybyłe delegacje uczciły śmierć poległych żołnierzy. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji, szkół i harcerze.
 
2017-02-06

IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ˝Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość˝.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
 
2017-02-01

Oświadczenie Burmistrza Okonka.

 
 
2017-02-01

Cykl spotkań z rolnikami ˝Wspólnie dla wielkopolskiej wsi˝

zapraszamy 09.02.2017r. o godz. 13:00 do Krajeńskiego Ośrodka Kultury przy ul. Rynek 1, 77-430 Krajenka
 
2017-02-01

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza na

kurs operatora kombajnów zbożowych.
 
2017-02-01

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza na

szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
 
2017-02-01

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza na

szkolenie uzupełniające w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.
 
2017-02-01

Światowy Dzień Walki z Rakiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

 
 
2017-01-27

72 rocznica powrotu ziem złotowskich do macierzy.

 
 
2017-01-27

Departament Środowiska zaprasza na warsztaty

które odbędą się w dniach 22 i 28 lutego 2017 r. o godzinie 10.00
w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
w Poznaniu, al. Niepodległości 34, sala sesyjna.
 
2017-01-24

Informacja Burmistrza Okonka w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom.

 
 
2017-01-24

Próba bicia Rekordu Polski w ilości oddanej krwi ˝Podaruj SERCE - Oddaj KREW˝.

 
 
2017-01-17

Zapraszamy do zgłaszania się na BEZPŁATNE szkolenia z j. angielskiego.

Szkolenia w trybie: 2 razy w tygodniu w godz. 18-19.30 przez okres 6-7 miesięcy.

Szkolenia w miejscu zamieszkania lub najbliższej okolicy.
 
2017-01-11

Olimpiada wiedzy o biznesie i innowacjach.

Projekt jest kontynuacją organizowanej przez Instytut w latach 1999 do 2011 Olimpiady Wiedzy o Regionie i Przedsiębiorczości, w której udział brało co roku ponad 10 tys. uczniów.
Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy o szeroko rozumianej gospodarce i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem innowacji.
 
2017-01-11

Konkurs o powiatowe godło promocyjne ZŁOTY HERB.

 
 
2017-01-05

Inspekcja Weterynaryjna informuje

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 
2017-01-03

Informacja o zakończeniu inwestycji

związanej z rozbudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo-Domyśl.
 
2017-01-03

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego

o trwających naborach wniosków związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.
 
2016-12-23

Życzenia Świąteczne.

 
 
2016-12-14

Bal Charytatywny - serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w Noworocznym Balu Charytatywnym! Pieniądze zgromadzone podczas imprezy zostaną przekazane dla potrzebujących z gminy Okonek.
 
2016-12-12

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie spotkania z interesariuszami.
 
2016-12-12

Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach IV ewdycji konkursu ˝Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw˝.

 
 
2016-12-09

Komunikat Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie

o ciążących na właścicielach i zarządcach budynków obowiązkach w sezonie zimowym:
 
2016-12-09

Gmina Okonek otrzymała nagrodę

od Zarządu Województwa Wielkopolskiego za projekt OKONECKA EKO MAJÓWKA.
 
2016-12-08

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 ˝Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020˝.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków i aktywnego uczestnictwa w pozyskiwaniu środków finansowych na własne przedsięwzięcia.
 
2016-11-24

Przetarg na sprzedaż samochodu Renault Master.

 
 
2016-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Okonka

o przyznanej dotacji celowej na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lędyczek".
 
2016-11-23

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego.

Już po raz czwarty w budżecie Gminy Okonek planuje się zarezerwować kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2017 roku będzie ona przeznaczona na realizację przedsięwzięć, które polepszą jakość życia w mieście Okonek. Budżet obywatelski (partycypacyjny) może zostać wykorzystany na przykład na: inwestycję, remont, budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu parku, odświeżenie starego cmentarza, organizację wydarzenia kulturalnego, itp. Pomysł zależy tylko od Twojej kreatywności!
 
2016-11-21

Warsztaty ekologicznego żywienia.

Liga Kobiet zaprasza do OCK 25 listopada 2016r. o godz. 17:00.
 
2016-11-21

Jarmark Świąteczny.

Zapraszamy 4 grudnia 2016r. na plac przy Domu Handlowym od godz. 14:00.
 
2016-11-21

Harry Potter i Tajemnicze Andrzejki.

Przyjdź do Biblioteki 25 listopada 2016r. o godz. 18:00.
 
2016-11-18

Informacja o zrealizowanym przedsięwzięciu

pn. "Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie".
 
2016-11-18

Święto Niepodległości – żywa lekcja historii.

Na rycerski turniej z okazji Święta Niepodległości władze samorządowe Bobolic, zaprosiły mieszkańców regionu, uczniów, bractwa rycerskie oraz naszą Drużynę Łucznictwa Tradycyjnego, która już od trzech lat działa w Gimnazjum w Okonku.
 
2016-11-16

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.

Rozpoczęto realizację projektów szkoleniowych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu podniesienie kwalifikacji osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w powiecie złotowskim.
 
2016-11-16

Uwaga przedsiębiorcy!

Nie dajcie się "naciągaczom" i rejestrujcie się bezpłatnie w CEIDG.
 
2016-11-16

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej na opracowanie programów rewitalizacji.

Projekt "Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Okonek" współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
2016-11-14

Dzień Seniora - Życzenia.

 
 
2016-11-09

Relacja z Biegu Niepodległości

który odbył się 6 listopada 2016 roku.
 
2016-11-09

Burmistrz Okonka zawiadamia o rozbudowie drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
2016-11-02

Bieg Niepodległości - zapraszamy.

6 listopada odbędzie się kolejny Bieg Niepodległości.
 
2016-10-25

Gmina Okonek uzyskała dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji

w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Wielkopolskiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
2016-10-18

Akcja Książkonosz.

Akcja Książkonosz Okoneckiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku zyskuje ogólnopolski rozgłos! Dzisiaj swoje materiały realizowały u nich Polskie Radio Koszalin i Teleexpress TVP! O godz. 17:00 włączamy TVP1!
 
2016-10-13

Zapraszamy do udziału w projekcie ˝Aktywni i zaangażowani˝.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, a także osób biernych zawodowo o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie powiatu złotowskiego (gmina Jastrowie, Okonek i Lipka) oraz wągrowieckiego (gmina Wapno, Gołańcz, Damasławek, Wągrowiec).
 
2016-10-07

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Okonku po raz kolejny z medalami!

28 września w Krajence odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 
2016-10-05

Dotacje dla kobiet do 30 roku życia na otwarcie swojej firmy.

Bądź przedsiębiorcza weź pracę w swoje ręce!
 
2016-10-03

Artystyczne pożegnanie lata.

Szkoła Podstawowa w Okonku po raz kolejny zaprosiła uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Okonek oraz swoich absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych na plener malarski odbywający się 16 września 2016r. na okoneckich wrzosowiskach.
 
2016-09-29

Okonecka Drużyna Łucznictwa Tradycyjnego odwiedziła Malbork.

Jubileusz 730 lecia nadania praw miejskich, to świetna okazja aby wybrać się do Malborka. Drużyna Łucznictwa Tradycyjnego, składająca się z uczniów Gimnazjum w Okonku, otrzymawszy zaproszenie od władz miasta 18 czerwca, wyruszyła na Malbork.
 
2016-09-27

XV Jesienna Gala Jeździecka - fotorelacja.

Jesienna Gala Jeździecka w skokach przez przeszkody odbyła się w Okonku już po raz piętnasty. Słoneczna pogoda sprzyjała koniom, jeźdźcom i licznie przybyłej publiczności. Jak zawsze skoki dostarczyły wielu emocji.
 
2016-09-27

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. ˝Wspieramy przedsiębiorczych - dotacje dla osób z Podregionu Pilskiego´.

 
 
2016-09-21

˝ROLMET˝ najlepszy w zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Okonka.

17 września na rzece Gwdzie w miejscowości Grudna odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Okonka.
 
2016-09-20

Życzenia dla Przedszkolaków.

 
 
2016-09-15

Lubnica pobiła wszystkich! - relacja z Dożynek Gminno - Parafialnych.

W sobotę, 10 września, rolnicy z gminy Okonek obchodzili swoje święto. W Lotyniu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, podczas których podziękowano za tegoroczne plony. Moc atrakcji i fantastyczna pogoda sprzyjały zabawie do późnych godzin nocnych.
 
2016-09-14

XV Jesienna Gala Jeździecka - zapraszamy.

25 września ul. Cmentarna.
 
2016-09-13

Burmistrz Okonka spotkała się z mieszkańcami gminy Okonek.

W trakcie spotkania przedstawiła inwestycje zrealizowane w minionym roku, zadania jakie zaplanowano jeszcze do końca bieżącego roku oraz aktualną sytuację finansową gminy.
 
Urząd Miejski w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie
tel.: 067 266-90-03, fax: 067 266-99-76, email: ratusz@okonek.pl

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Okonku: poniedziałek 7 - 16 wtorek, środa, czwartek 7 - 15 piątek 7 - 14 Burmistrz Okonka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek od 10 do 17.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA