Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wybierz język: język polski język niemiecki język angielski
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Cross na wrzosach 2017.

czytaj więcej

Cross na wrzosach 2017.

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

czytaj więcej

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Zniszczenia upraw po opadach gradu - komunikat.

czytaj więcej

Zniszczenia upraw po opadach gradu - komunikat.

Wniosek zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez: huragan, piorun, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki, wiosenne, deszcz nawalny, grad.

czytaj więcej

Wniosek zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez: huragan, piorun, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki, wiosenne, deszcz nawalny, grad.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zaprasza do udziału w nieograniczonym przetargu

czytaj więcej

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zaprasza do udziału w nieograniczonym przetargu

Gminie Okonek przyznano dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn.:

czytaj więcej

Gminie Okonek przyznano dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn.:

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

czytaj więcej

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Dodatek 500+ informacja.

czytaj więcej

Dodatek 500+ informacja.

Aktualności

 
2017-08-17

Cross na wrzosach 2017.

Okonek 27.08.2017 r.
 
2017-08-17

Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku.

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w sierpniu br. na terenie Gminy Okonek, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będzie "Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku".
 
2017-08-05

Zniszczenia upraw po opadach gradu - komunikat.

 
 
2017-07-31

Wniosek zgłoszenia szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez: huragan, piorun, suszę, ujemne skutki przezimowania, przymrozki, wiosenne, deszcz nawalny, grad.

Informacja dla rolników.
 
2017-07-27

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zaprasza do udziału w nieograniczonym przetargu

 
 
2017-07-26

Gminie Okonek przyznano dotację celową na realizację przedsięwzięcia pn.:

"Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino".
 
2017-07-20

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

 
 
2017-07-20

Dodatek 500+ informacja.

1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy.
 
2017-07-20

XXX Jubileuszowy Półmaraton Lipcowy - relacja.

Relacja z imprez.
 
2017-07-19

Bezpieczne wakacje.

 
 
2017-07-18

ROLNIKU, zadbaj o bezpieczeństwo swoich dzieci!

Apelujemy o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas prac związanych z koszeniem, prasowaniem i transportem płodów rolnych oraz ich składowaniem w czasie tegorocznych żniw!
 
2017-07-17

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych.

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
2017-07-14

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - Działalność kulturalna - koncerty słowno-muzyczne, wokalne kabaretowe, warsztaty w okresie 23.08.2017 r. - 20.11.2017 r.

 
 
2017-07-11

Sezon kąpielowy trwa.

 
 
2017-07-06

Obowiązek zgłoszenia użytkowania przydomowej oczyszczalni ścieków.

Burmistrz Okonka informuje o obowiązku zgłaszania przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód, po zakończeniu ich budowy.
 
2017-07-05

Puchary Regionalne Nordic Walking 2017.

Puchar Wielkopolski - 5km i 10km.
 
2017-07-05

Statystyczne badania rolne.

 
 
2017-06-29

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.

 
 
2017-06-29

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Wiśniowej.

 
 
2017-06-22

Projekt Aktywizacyjny - Rozwój zawodowy szansą na sukces na rynku pracy!

Stypendium szkoleniowe!
Płatny 3-miesięczny staż!
 
2017-06-20

DZIEŃ DZIECKA RODEM Z DZIKIEGO ZACHODU

Relacja z Dnia Dziecka
 
2017-06-12

Dni Okonka - serdecznie zapraszamy

24 czerwca na Stadion Miejski.
 
2017-06-12

OBWIESZCZENIE z dnia 08.06.2017 r. o zakończeniu postępowania administracyjnego dla zamierzenia polegającego na:

"Przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV zasilającej istniejące i projektowane budownictwo mieszkaniowe, na nieruchomości oznaczonej dz. nr 195, 10/11, 10/12, 11/14, 10/6, 18, 32/4, 32/3, 32/2, 32/1, 16/10, 16/8, 16/6, 16/5, 16/3, 16/2, 1, 2, 3, 4, 5/1, 8, 9/1, 10/14, 11, 11/1, 12/1, 13, 14, 15, 16, 17, 165, 167, 29, 33/1 i 33/2 położonej w ob. geod. Łomczewo, gm. Okonek".
 
2017-06-08

Fundacja ˝Dziecko w Centrum˝ - pomoc osobom pokrzywdzonym.

Fundacja "Dziecko w Centrum" z początkiem 2017 r. wznowiła na terenie województwa wielkopolskiego realizację zadań finansowanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
 
2017-06-07

Zasady zbiórki mobilnej odpadów.

 
 
2017-06-03

Mała gmina, wielkie plany!

Spośród 120 gmin, które w ostatnim czasie otrzymały wsparcie na przygotowanie programów rewitalizacji, kilka zakończyło swoje projekty. Okonek jest jednym z dwóch samorządów (obok Gniezna), które pierwsze uzyskały dla swoich dokumentów wpis do "Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego".
 
2017-06-03

Dnia 26 maja 2017 r. odbył się III Integracyjny Piknik Rodzinny pod patronatem Burmistrza Okonka.

Cel imprezy, jakim była integracja społeczności lokalnej został po raz kolejny osiągnięty. Mamy nadzieję, że spotkamy się za rok na czwartej edycji pikniku.
 
2017-05-31

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.

 
 
2017-05-27

Dzień Samorządowca.

 
 
2017-05-26

Dzień Matki

 
 
2017-05-19

Aktualne wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja jest podstawowym dokumentem nowego systemu, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
2017-05-17

Projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycia zatrudnienia.
 
2017-05-11

Okonecka Ekomajówka 2017.

 
 
2017-05-08

Burmistrz Okonka informuje o możliwości składania wniosków o przeprowadzenie komisyjnego szacowania strat po wystąpieniu silnych mrozów na gruntach rolnych.

 
2017-05-05

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

"Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek".
 
2017-05-05

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

"Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach (w tym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile) drużyn piłkarskich w kategoriach: Juniorów młodszych, Seniorów, Trampkarzy, Żaków, Orlików i Młodzików".
 
2017-05-05

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

"Organizacja, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile".
 
2017-04-26

Informacja Burmistrza Okonka w sprawie określenia wysokości dotacji

udzielanej przedszkolom niepublicznym o uprawnieniach przedszkoli publicznych oraz w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Gminy Okonek, które prowadzone są przez inne niż Gmian Okonek osoby prawne i osoby fizyczne.
 
2017-04-26

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile prowadzi nabór na II turnus służby przygotowawczej.

Termin szkolenia 04.05.2017-31.08.2017 r.
 
2017-04-14

Relacja ze Spartakiady Przedszkolaka 2017.

7 kwietnia przedszkolaki z gminy Okonek rywalizowały podczas Spartakiady Przedszkolaka 2017.
 
2017-04-10

Informacja Burmistrza Okonka o zniesieniu zakazu wypuszczania drobiu i ptaków.

Nadal obowiązuje zakaz pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki oraz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 
2017-04-06

Powiat docenił Liderów z Gminy Okonek.

Nagrody Powiatu Złotowskiego rozdane.
 
2017-04-06

Laureaci powiatowego etapu konkursu ˝25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni˝.

Są w śród nich także uczniowie z naszej gminy.
 
2017-04-05

Zmodernizuj ogrzewanie! Pozyskaj dotację, skorzystaj z programu ˝PIECYK – 2017˝

W sierpniu ruszy priorytetowy Program realizowany z funduszy WFOŚiGW w Poznaniu "Piecyk - 2017", którego beneficjentami będą osoby fizyczne.
 
2017-04-04

Wiktoria Piotrowska ze Złotą Kotwicą!

Redaktor naczelna "Szkolnego Donosiciela" wygrała XVI Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o "Laur Słupskich Kotwic".
 
2017-04-04

Sukcesy w konkursach Junior Media członkiń redakcji ˝Szkolnego Donosiciela˝ z ZS w Lotyniu.

Ostatnie konkursy, jakie odbyły się w ramach projektu edukacji medialnej Junior Media, były bardzo udane dla członkiń redakcji "Szkolnego Donosiciela" z ZS w Lotyniu.
 
2017-04-04

Działanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku z informacją o tymczasowym zamknięciu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach: Pila, Jastrowie, Osiek nad Notecią oraz Wyrzysk Związek Międzygminny informuje, że dołoży wszelkich starań aby uruchomić ponownie lokalne PSZOKi w poszczególnych punktach.
 
2017-03-21

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców północnej wielkoplski.

 
 
2017-03-10

Bezpłatne szkolenia - młodzi na rynku pracy.

 
 
2017-03-08

Ogłoszenie Burmistrza Okonka.

 
 
2017-03-03

projekt pn. ˝Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A!˝

Celem projektu jest wdrożenie na rynek pracy i rozwijanie karier zawodowych 35 młodych osób. Dajemy im możliwość wyboru ścieżki, szkolimy, nadajemy kwalifikacje i szukamy wymarzonego pracodawcy. W ten sposób, dzięki pracy kandydatów z ekspertami, dostarczamy firmom zmotywowanych i dobrze przygotowanych do swoich zadań pracowników. Jednocześnie, wszystkie koszty związane z doradztwem, pośrednictwem i wdrożeniem do pracy finansowane są ze środków UE.
 
2017-03-02

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 
 
2017-03-02

Noworoczne Spotkanie Samorządowe.

W sobotę, 25 lutego 2017 roku w domu weselnym TOAST, w Okonku odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe.
 
2017-02-28

Konkurs ˝Inicjatywy Społeczne˝.

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. "Inicjatywy społeczne". Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.
 
2017-02-27

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Leśnej w Okonku

 
 
2017-02-22

Straż Miejska w miesiącu marcu przeprowadzi kontrolę oznakowania numerami posesji, domów.

POMYŚL! Brak oznakowania domu może skutkować śmiercią bliskiej osoby. Karetka pogotowia może nie znaleźć na czas szukanego adresu.
 
2017-02-20

Gmina Okonek posiada projekt ˝Programu rewitalizacji dla Gminy Okonek˝.

 
 
2017-02-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.

 
 
2017-02-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Wiśniowej.

 
 
2017-02-14

Rolniku nie łam prawa!

Oddawaj opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu.
 
2017-02-06

Projekt Pracownika na wagę ZŁOT(ow)A.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielna z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0142/15 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
 
2017-02-06

Obchody 72 Rocznicy Powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy.

  Obchody 72 Rocznicy Powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy odbyły się 2 lutego pod pomnikiem w Podgajach. Przybyłe delegacje uczciły śmierć poległych żołnierzy. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji, szkół i harcerze.
 
2017-02-01

Oświadczenie Burmistrza Okonka.

 
 
2017-02-01

Światowy Dzień Walki z Rakiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

 
 
2017-01-27

72 rocznica powrotu ziem złotowskich do macierzy.

 
 
2017-01-24

Informacja Burmistrza Okonka w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom.

 
 
2017-01-17

Zapraszamy do zgłaszania się na BEZPŁATNE szkolenia z j. angielskiego.

Szkolenia w trybie: 2 razy w tygodniu w godz. 18-19.30 przez okres 6-7 miesięcy.

Szkolenia w miejscu zamieszkania lub najbliższej okolicy.
 
2017-01-05

Inspekcja Weterynaryjna informuje

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 
2017-01-03

Informacja o zakończeniu inwestycji

związanej z rozbudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo-Domyśl.
 
2017-01-03

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego

o trwających naborach wniosków związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.
 
2016-12-23

Życzenia Świąteczne.

 
 
2016-12-14

Bal Charytatywny - serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w Noworocznym Balu Charytatywnym! Pieniądze zgromadzone podczas imprezy zostaną przekazane dla potrzebujących z gminy Okonek.
 
2016-12-12

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie spotkania z interesariuszami.
 
2016-12-12

Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach IV ewdycji konkursu ˝Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw˝.

 
 
2016-12-09

Gmina Okonek otrzymała nagrodę

od Zarządu Województwa Wielkopolskiego za projekt OKONECKA EKO MAJÓWKA.
 
2016-12-08

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 ˝Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020˝.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków i aktywnego uczestnictwa w pozyskiwaniu środków finansowych na własne przedsięwzięcia.
 
2016-11-24

Przetarg na sprzedaż samochodu Renault Master.

 
 
2016-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Okonka

o przyznanej dotacji celowej na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lędyczek".
 
2016-11-23

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego.

Już po raz czwarty w budżecie Gminy Okonek planuje się zarezerwować kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2017 roku będzie ona przeznaczona na realizację przedsięwzięć, które polepszą jakość życia w mieście Okonek. Budżet obywatelski (partycypacyjny) może zostać wykorzystany na przykład na: inwestycję, remont, budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu parku, odświeżenie starego cmentarza, organizację wydarzenia kulturalnego, itp. Pomysł zależy tylko od Twojej kreatywności!
 
2016-11-21

Warsztaty ekologicznego żywienia.

Liga Kobiet zaprasza do OCK 25 listopada 2016r. o godz. 17:00.
 
2016-11-21

Jarmark Świąteczny.

Zapraszamy 4 grudnia 2016r. na plac przy Domu Handlowym od godz. 14:00.
 
2016-11-21

Harry Potter i Tajemnicze Andrzejki.

Przyjdź do Biblioteki 25 listopada 2016r. o godz. 18:00.
 
2016-11-18

Informacja o zrealizowanym przedsięwzięciu

pn. "Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie".
 
2016-11-18

Święto Niepodległości – żywa lekcja historii.

Na rycerski turniej z okazji Święta Niepodległości władze samorządowe Bobolic, zaprosiły mieszkańców regionu, uczniów, bractwa rycerskie oraz naszą Drużynę Łucznictwa Tradycyjnego, która już od trzech lat działa w Gimnazjum w Okonku.
 
2016-11-16

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.

Rozpoczęto realizację projektów szkoleniowych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu podniesienie kwalifikacji osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w powiecie złotowskim.
 
2016-11-16

Uwaga przedsiębiorcy!

Nie dajcie się "naciągaczom" i rejestrujcie się bezpłatnie w CEIDG.
 
2016-11-16

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej na opracowanie programów rewitalizacji.

Projekt "Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Okonek" współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
2016-11-14

Dzień Seniora - Życzenia.

 
 
2016-11-09

Relacja z Biegu Niepodległości

który odbył się 6 listopada 2016 roku.
 
2016-11-09

Burmistrz Okonka zawiadamia o rozbudowie drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
2016-11-02

Bieg Niepodległości - zapraszamy.

6 listopada odbędzie się kolejny Bieg Niepodległości.
 
2016-10-25

Gmina Okonek uzyskała dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji

w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Wielkopolskiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
2016-10-18

Akcja Książkonosz.

Akcja Książkonosz Okoneckiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku zyskuje ogólnopolski rozgłos! Dzisiaj swoje materiały realizowały u nich Polskie Radio Koszalin i Teleexpress TVP! O godz. 17:00 włączamy TVP1!
 
2016-10-13

Zapraszamy do udziału w projekcie ˝Aktywni i zaangażowani˝.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, a także osób biernych zawodowo o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie powiatu złotowskiego (gmina Jastrowie, Okonek i Lipka) oraz wągrowieckiego (gmina Wapno, Gołańcz, Damasławek, Wągrowiec).
 
2016-10-07

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Okonku po raz kolejny z medalami!

28 września w Krajence odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 
2016-10-05

Dotacje dla kobiet do 30 roku życia na otwarcie swojej firmy.

Bądź przedsiębiorcza weź pracę w swoje ręce!
 
2016-10-03

Artystyczne pożegnanie lata.

Szkoła Podstawowa w Okonku po raz kolejny zaprosiła uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Okonek oraz swoich absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych na plener malarski odbywający się 16 września 2016r. na okoneckich wrzosowiskach.
 
2016-09-29

Okonecka Drużyna Łucznictwa Tradycyjnego odwiedziła Malbork.

Jubileusz 730 lecia nadania praw miejskich, to świetna okazja aby wybrać się do Malborka. Drużyna Łucznictwa Tradycyjnego, składająca się z uczniów Gimnazjum w Okonku, otrzymawszy zaproszenie od władz miasta 18 czerwca, wyruszyła na Malbork.
 
2016-09-27

XV Jesienna Gala Jeździecka - fotorelacja.

Jesienna Gala Jeździecka w skokach przez przeszkody odbyła się w Okonku już po raz piętnasty. Słoneczna pogoda sprzyjała koniom, jeźdźcom i licznie przybyłej publiczności. Jak zawsze skoki dostarczyły wielu emocji.
 
2016-09-27

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. ˝Wspieramy przedsiębiorczych - dotacje dla osób z Podregionu Pilskiego´.

 
 
2016-09-21

˝ROLMET˝ najlepszy w zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Okonka.

17 września na rzece Gwdzie w miejscowości Grudna odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Okonka.
 
2016-09-20

Życzenia dla Przedszkolaków.

 
 
2016-09-15

Lubnica pobiła wszystkich! - relacja z Dożynek Gminno - Parafialnych.

W sobotę, 10 września, rolnicy z gminy Okonek obchodzili swoje święto. W Lotyniu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, podczas których podziękowano za tegoroczne plony. Moc atrakcji i fantastyczna pogoda sprzyjały zabawie do późnych godzin nocnych.
 
2016-09-14

XV Jesienna Gala Jeździecka - zapraszamy.

25 września ul. Cmentarna.
 
2016-09-13

Burmistrz Okonka spotkała się z mieszkańcami gminy Okonek.

W trakcie spotkania przedstawiła inwestycje zrealizowane w minionym roku, zadania jakie zaplanowano jeszcze do końca bieżącego roku oraz aktualną sytuację finansową gminy.
 
2016-07-19

XXIX Półmaraton Lipcowy - relacja.

XXIX Półmaraton Lipcowy odbył się w sobotę w Okonku.
 
2016-07-19

Nordic walking 2016 - relacja.

16 lipca 2016 roku w Okonku odbyły się zawody Nordic Walking.
 
2016-07-01

Dni Okonka 2016

Dni Okonka - czyli najważniejsza impreza tego roku - są już za nami. W ostatnią sobotę czerwca, na stadionie miejskim w Okonku, wystąpił MEZO wraz ze swoim zespołem. To jednak nie był koniec atrakcji, a dobrej zabawy nie zepsuł nawet deszcz
 
Urząd Miejski w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie
tel.: 067 266-90-03, fax: 067 266-99-76, email: ratusz@okonek.pl

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Okonku: poniedziałek 7 - 16 wtorek, środa, czwartek 7 - 15 piątek 7 - 14 Burmistrz Okonka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek od 10 do 17.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA