Zamknij
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wybierz język: język polski język niemiecki język angielski
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Dzień Samorządowca.

czytaj więcej

Dzień Samorządowca.

Dzień Matki

czytaj więcej

Dzień Matki

Dzień Dziecka na dzikim zachodzie!

czytaj więcej

Dzień Dziecka na dzikim zachodzie!

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - Fundusze Europejskie na rok 2017 na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne.

czytaj więcej

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - Fundusze Europejskie na rok 2017 na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne.

III Integracyjny Piknik Rodzinny.

czytaj więcej

III Integracyjny Piknik Rodzinny.

Aktualne wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

czytaj więcej

Aktualne wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

czytaj więcej

Projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Okonecka Ekomajówka 2017.

czytaj więcej

Okonecka Ekomajówka 2017.

Aktualności

 
2017-05-27

Dzień Samorządowca.

 
 
2017-05-26

Dzień Matki

 
 
2017-05-26

Dzień Dziecka na dzikim zachodzie!

 
 
2017-05-26

Zapraszamy na spotkanie informacyjne - Fundusze Europejskie na rok 2017 na edukację przedszkolną i kształcenie ogólne.

 
 
2017-05-23

III Integracyjny Piknik Rodzinny.

Serdecznie zapraszamy.
 
2017-05-19

Aktualne wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Deklaracja jest podstawowym dokumentem nowego systemu, w którym właściciele nieruchomości sami określają wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 
2017-05-17

Projekty aktywizacyjne dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości podniesienia swoich kwalifikacji oraz zdobycia zatrudnienia.
 
2017-05-11

Okonecka Ekomajówka 2017.

 
 
2017-05-08

Burmistrz Okonka informuje o możliwości składania wniosków o przeprowadzenie komisyjnego szacowania strat po wystąpieniu silnych mrozów na gruntach rolnych.

 
2017-05-08

Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest.

Przedmiotem dotacji jest demontaż, transport i unieszkodliwienie lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego.
 
2017-05-05

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

"Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek".
 
2017-05-05

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

"Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach (w tym Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile) drużyn piłkarskich w kategoriach: Juniorów młodszych, Seniorów, Trampkarzy, Żaków, Orlików i Młodzików".
 
2017-05-05

Ogłoszenie Burmistrza Okonka o rozstrzygnieciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

"Organizacja, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile".
 
2017-04-26

Informacja Burmistrza Okonka w sprawie określenia wysokości dotacji

udzielanej przedszkolom niepublicznym o uprawnieniach przedszkoli publicznych oraz w szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Gminy Okonek, które prowadzone są przez inne niż Gmian Okonek osoby prawne i osoby fizyczne.
 
2017-04-26

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Pile prowadzi nabór na II turnus służby przygotowawczej.

Termin szkolenia 04.05.2017-31.08.2017 r.
 
2017-04-14

Relacja ze Spartakiady Przedszkolaka 2017.

7 kwietnia przedszkolaki z gminy Okonek rywalizowały podczas Spartakiady Przedszkolaka 2017.
 
2017-04-10

Informacja Burmistrza Okonka o zniesieniu zakazu wypuszczania drobiu i ptaków.

Nadal obowiązuje zakaz pojenia drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki oraz wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.
 
2017-04-06

Powiat docenił Liderów z Gminy Okonek.

Nagrody Powiatu Złotowskiego rozdane.
 
2017-04-06

Laureaci powiatowego etapu konkursu ˝25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni˝.

Są w śród nich także uczniowie z naszej gminy.
 
2017-04-05

Zmodernizuj ogrzewanie! Pozyskaj dotację, skorzystaj z programu ˝PIECYK – 2017˝

W sierpniu ruszy priorytetowy Program realizowany z funduszy WFOŚiGW w Poznaniu "Piecyk - 2017", którego beneficjentami będą osoby fizyczne.
 
2017-04-04

Wiktoria Piotrowska ze Złotą Kotwicą!

Redaktor naczelna "Szkolnego Donosiciela" wygrała XVI Ogólnopolski Konkurs Dziennikarski o "Laur Słupskich Kotwic".
 
2017-04-04

Sukcesy w konkursach Junior Media członkiń redakcji ˝Szkolnego Donosiciela˝ z ZS w Lotyniu.

Ostatnie konkursy, jakie odbyły się w ramach projektu edukacji medialnej Junior Media, były bardzo udane dla członkiń redakcji "Szkolnego Donosiciela" z ZS w Lotyniu.
 
2017-04-04

Działanie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

W związku z informacją o tymczasowym zamknięciu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejscowościach: Pila, Jastrowie, Osiek nad Notecią oraz Wyrzysk Związek Międzygminny informuje, że dołoży wszelkich starań aby uruchomić ponownie lokalne PSZOKi w poszczególnych punktach.
 
2017-03-21

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe dla mieszkańców północnej wielkoplski.

 
 
2017-03-10

Bezpłatne szkolenia - młodzi na rynku pracy.

 
 
2017-03-08

Ogłoszenie Burmistrza Okonka.

 
 
2017-03-03

projekt pn. ˝Pracownik do 29 lat na wagę ZŁOT(ow)A!˝

Celem projektu jest wdrożenie na rynek pracy i rozwijanie karier zawodowych 35 młodych osób. Dajemy im możliwość wyboru ścieżki, szkolimy, nadajemy kwalifikacje i szukamy wymarzonego pracodawcy. W ten sposób, dzięki pracy kandydatów z ekspertami, dostarczamy firmom zmotywowanych i dobrze przygotowanych do swoich zadań pracowników. Jednocześnie, wszystkie koszty związane z doradztwem, pośrednictwem i wdrożeniem do pracy finansowane są ze środków UE.
 
2017-03-02

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 
 
2017-03-02

Noworoczne Spotkanie Samorządowe.

W sobotę, 25 lutego 2017 roku w domu weselnym TOAST, w Okonku odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe.
 
2017-02-28

Konkurs ˝Inicjatywy Społeczne˝.

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe (NGO) oraz osoby fizyczne z całej Polski do wzięcia udziału w konkursie pn. "Inicjatywy społeczne". Ideą i głównym celem konkursu jest zachęcenie do realizowania działań oraz inicjatyw wspierających lokalne społeczności.
 
2017-02-27

Informacja o utrudnieniach w ruchu na ul. Leśnej w Okonku

 
 
2017-02-22

Straż Miejska w miesiącu marcu przeprowadzi kontrolę oznakowania numerami posesji, domów.

POMYŚL! Brak oznakowania domu może skutkować śmiercią bliskiej osoby. Karetka pogotowia może nie znaleźć na czas szukanego adresu.
 
2017-02-22

Pilski konkurs plastyczny o tematyce łowieckiej

pt. "Łowiectwo w oczach dziecka".
 
2017-02-20

Gmina Okonek posiada projekt ˝Programu rewitalizacji dla Gminy Okonek˝.

 
 
2017-02-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek.

 
 
2017-02-15

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Okonek dla terenu położonego w Lotyniu przy ul. Wiśniowej.

 
 
2017-02-14

Rolniku nie łam prawa!

Oddawaj opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu.
 
2017-02-14

Wciąż pozbywamy się azbestu.

 
 
2017-02-06

Projekt Pracownika na wagę ZŁOT(ow)A.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielna z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - na podstawie umowy nr POWR.01.02.01-30-0142/15 zawartej pomiędzy Centrum Innowacyjnego Biznesu a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.
 
2017-02-06

Obchody 72 Rocznicy Powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy.

  Obchody 72 Rocznicy Powrotu Ziem Złotowskich do Macierzy odbyły się 2 lutego pod pomnikiem w Podgajach. Przybyłe delegacje uczciły śmierć poległych żołnierzy. Wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, organizacji, szkół i harcerze.
 
2017-02-06

IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich ˝Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość˝.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu "Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość". Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
 
2017-02-01

Oświadczenie Burmistrza Okonka.

 
 
2017-02-01

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza na

kurs operatora kombajnów zbożowych.
 
2017-02-01

Światowy Dzień Walki z Rakiem w Wielkopolskim Centrum Onkologii.

 
 
2017-01-27

72 rocznica powrotu ziem złotowskich do macierzy.

 
 
2017-01-24

Informacja Burmistrza Okonka w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom.

 
 
2017-01-17

Zapraszamy do zgłaszania się na BEZPŁATNE szkolenia z j. angielskiego.

Szkolenia w trybie: 2 razy w tygodniu w godz. 18-19.30 przez okres 6-7 miesięcy.

Szkolenia w miejscu zamieszkania lub najbliższej okolicy.
 
2017-01-05

Inspekcja Weterynaryjna informuje

w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
 
2017-01-03

Informacja o zakończeniu inwestycji

związanej z rozbudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo-Domyśl.
 
2017-01-03

Informacja Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Pojezierza Krajeńskiego

o trwających naborach wniosków związanych z wdrażaniem Lokalnych Strategii Rozwoju.
 
2016-12-23

Życzenia Świąteczne.

 
 
2016-12-14

Bal Charytatywny - serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy do udziału w Noworocznym Balu Charytatywnym! Pieniądze zgromadzone podczas imprezy zostaną przekazane dla potrzebujących z gminy Okonek.
 
2016-12-12

Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczenia obszaru rewitalizacji gminy.

Konsultacje będą przeprowadzone w formie spotkania z interesariuszami.
 
2016-12-12

Informacja o zrealizowanych przedsięwzięciach w ramach IV ewdycji konkursu ˝Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw˝.

 
 
2016-12-09

Gmina Okonek otrzymała nagrodę

od Zarządu Województwa Wielkopolskiego za projekt OKONECKA EKO MAJÓWKA.
 
2016-12-08

Nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 ˝Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020˝.

Zachęcamy Państwa do składania wniosków i aktywnego uczestnictwa w pozyskiwaniu środków finansowych na własne przedsięwzięcia.
 
2016-11-24

Przetarg na sprzedaż samochodu Renault Master.

 
 
2016-11-23

Ogłoszenie Burmistrza Okonka

o przyznanej dotacji celowej na "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Lędyczek".
 
2016-11-23

Czwarta edycja Budżetu Obywatelskiego.

Już po raz czwarty w budżecie Gminy Okonek planuje się zarezerwować kwotę w wysokości 100 000,00 zł. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2017 roku będzie ona przeznaczona na realizację przedsięwzięć, które polepszą jakość życia w mieście Okonek. Budżet obywatelski (partycypacyjny) może zostać wykorzystany na przykład na: inwestycję, remont, budowę placu zabaw, zagospodarowanie terenu parku, odświeżenie starego cmentarza, organizację wydarzenia kulturalnego, itp. Pomysł zależy tylko od Twojej kreatywności!
 
2016-11-21

Warsztaty ekologicznego żywienia.

Liga Kobiet zaprasza do OCK 25 listopada 2016r. o godz. 17:00.
 
2016-11-21

Jarmark Świąteczny.

Zapraszamy 4 grudnia 2016r. na plac przy Domu Handlowym od godz. 14:00.
 
2016-11-21

Harry Potter i Tajemnicze Andrzejki.

Przyjdź do Biblioteki 25 listopada 2016r. o godz. 18:00.
 
2016-11-18

Informacja o zrealizowanym przedsięwzięciu

pn. "Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie".
 
2016-11-18

Święto Niepodległości – żywa lekcja historii.

Na rycerski turniej z okazji Święta Niepodległości władze samorządowe Bobolic, zaprosiły mieszkańców regionu, uczniów, bractwa rycerskie oraz naszą Drużynę Łucznictwa Tradycyjnego, która już od trzech lat działa w Gimnazjum w Okonku.
 
2016-11-16

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia językowe i komputerowe.

Rozpoczęto realizację projektów szkoleniowych ze środków Unii Europejskiej, mających na celu podniesienie kwalifikacji osób zamieszkujących, uczących się lub pracujących w powiecie złotowskim.
 
2016-11-16

Uwaga przedsiębiorcy!

Nie dajcie się "naciągaczom" i rejestrujcie się bezpłatnie w CEIDG.
 
2016-11-16

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął listę projektów rekomendowanych do przyznania dotacji celowej na opracowanie programów rewitalizacji.

Projekt "Opracowanie Programu rewitalizacji dla Gminy Okonek" współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.
 
2016-11-14

Dzień Seniora - Życzenia.

 
 
2016-11-09

Relacja z Biegu Niepodległości

który odbył się 6 listopada 2016 roku.
 
2016-11-09

Burmistrz Okonka zawiadamia o rozbudowie drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.
 
2016-11-02

Bieg Niepodległości - zapraszamy.

6 listopada odbędzie się kolejny Bieg Niepodległości.
 
2016-10-25

Gmina Okonek uzyskała dofinansowanie na opracowanie Programu Rewitalizacji

w ramach konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie Województwa Wielkopolskiego, finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
 
2016-10-18

Akcja Książkonosz.

Akcja Książkonosz Okoneckiego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej im. Czesława Miłosza w Okonku zyskuje ogólnopolski rozgłos! Dzisiaj swoje materiały realizowały u nich Polskie Radio Koszalin i Teleexpress TVP! O godz. 17:00 włączamy TVP1!
 
2016-10-13

Zapraszamy do udziału w projekcie ˝Aktywni i zaangażowani˝.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, a także osób biernych zawodowo o niskim poziomie wykształcenia oraz braku kwalifikacji zawodowych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie powiatu złotowskiego (gmina Jastrowie, Okonek i Lipka) oraz wągrowieckiego (gmina Wapno, Gołańcz, Damasławek, Wągrowiec).
 
2016-10-07

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Okonku po raz kolejny z medalami!

28 września w Krajence odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych.
 
2016-10-05

Dotacje dla kobiet do 30 roku życia na otwarcie swojej firmy.

Bądź przedsiębiorcza weź pracę w swoje ręce!
 
2016-10-03

Artystyczne pożegnanie lata.

Szkoła Podstawowa w Okonku po raz kolejny zaprosiła uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Okonek oraz swoich absolwentów ze szkół ponadgimnazjalnych na plener malarski odbywający się 16 września 2016r. na okoneckich wrzosowiskach.
 
2016-09-29

Okonecka Drużyna Łucznictwa Tradycyjnego odwiedziła Malbork.

Jubileusz 730 lecia nadania praw miejskich, to świetna okazja aby wybrać się do Malborka. Drużyna Łucznictwa Tradycyjnego, składająca się z uczniów Gimnazjum w Okonku, otrzymawszy zaproszenie od władz miasta 18 czerwca, wyruszyła na Malbork.
 
2016-09-27

XV Jesienna Gala Jeździecka - fotorelacja.

Jesienna Gala Jeździecka w skokach przez przeszkody odbyła się w Okonku już po raz piętnasty. Słoneczna pogoda sprzyjała koniom, jeźdźcom i licznie przybyłej publiczności. Jak zawsze skoki dostarczyły wielu emocji.
 
2016-09-27

Zapraszamy do udziału w projekcie pt. ˝Wspieramy przedsiębiorczych - dotacje dla osób z Podregionu Pilskiego´.

 
 
2016-09-21

˝ROLMET˝ najlepszy w zawodach wędkarskich o Puchar Burmistrza Okonka.

17 września na rzece Gwdzie w miejscowości Grudna odbyły się zawody wędkarskie o puchar Burmistrza Okonka.
 
2016-09-20

Życzenia dla Przedszkolaków.

 
 
2016-09-15

Lubnica pobiła wszystkich! - relacja z Dożynek Gminno - Parafialnych.

W sobotę, 10 września, rolnicy z gminy Okonek obchodzili swoje święto. W Lotyniu odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, podczas których podziękowano za tegoroczne plony. Moc atrakcji i fantastyczna pogoda sprzyjały zabawie do późnych godzin nocnych.
 
2016-09-14

XV Jesienna Gala Jeździecka - zapraszamy.

25 września ul. Cmentarna.
 
2016-09-13

Burmistrz Okonka spotkała się z mieszkańcami gminy Okonek.

W trakcie spotkania przedstawiła inwestycje zrealizowane w minionym roku, zadania jakie zaplanowano jeszcze do końca bieżącego roku oraz aktualną sytuację finansową gminy.
 
2016-07-19

XXIX Półmaraton Lipcowy - relacja.

XXIX Półmaraton Lipcowy odbył się w sobotę w Okonku.
 
2016-07-19

Nordic walking 2016 - relacja.

16 lipca 2016 roku w Okonku odbyły się zawody Nordic Walking.
 
2016-07-01

Dni Okonka 2016

Dni Okonka - czyli najważniejsza impreza tego roku - są już za nami. W ostatnią sobotę czerwca, na stadionie miejskim w Okonku, wystąpił MEZO wraz ze swoim zespołem. To jednak nie był koniec atrakcji, a dobrej zabawy nie zepsuł nawet deszcz
 
Urząd Miejski w Okonku, ul. Niepodległości 53, 64-965 Okonek, pow. złotowski, woj. wielkopolskie
tel.: 067 266-90-03, fax: 067 266-99-76, email: ratusz@okonek.pl

Godziny otwarcia Urzędu Miejskiego w Okonku: poniedziałek 7 - 16 wtorek, środa, czwartek 7 - 15 piątek 7 - 14 Burmistrz Okonka przyjmuje interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałek od 10 do 17.
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - FSI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA